1948 YILINDAN BU GÜNE HEYKELTIRAŞLAR DERNEĞİ

Hadi Bara, Nusret Suman, Yavuz Görey, Kamil Sonat, Hüseyin Anka, Ratip Aşir, Kenan Yontuç, Turgut Pura, Hakkı Atamulu ve Burhanettin Durupınar … 1948 yılında Türk Heykeltıraşlar Cemiyeti`ni kurduklarında Türk Heykeli`nin çağdaşlaşma sürecinde yeni bir sayfa açmış oldular.

22 Nisan 1948’de kurulan Türk Heykeltıraşlar Cemiyeti tüzüğündeki ilk maddeye göre başlıca amacı: “Türk Heykelini yükseltmektir.” “Memleket menfaatleri çerçevesinde bu meslekle ilgili bulunan bütün mevzuatlarda mesleğin – meslektaşların vazife ve salahiyetlerini tanzim etmektir.” Bu amacın yanı sıra yine ilk maddede yer alan “ Heykeltıraşlar arasında mesleki bağ ve beraberliği sağlamak, meslek şeref ve haysiyetinin haklarını korumak, mesleğin inkişafını sağlamak, hükümetin müsaadesi ile dış memleketlerdeki sanat olayları ve teşekkülleri ile temas kurmak, yurt içinde ve yurt dışında sergiler açmak ve katılmak” da derneğin ana görevleri arasındadır. 1961 yılında adı “Türk Yüksek Heykeltıraşlar Cemiyeti “olarak değişir.

1988’de Ali Teoman Germaner, Namık Denizhan, Tamer Başoğlu, Berika İpekbayrak, Meriç Hızal, Rahmi Aksungur, Şahabettin Köksal ikinci dönem kurucuları olarak Heykeltıraşlar Derneği’ni yeniden kurdular.

1. Olağan Genel Kurul sonrası ilk başkan Şahabettin Köksal olur. Onu sırası ile Hüseyin Gezer, Saim Bugay, Berika İpekbayrak, Ertuğ Atlı ve Metin Yergin takip eder. İki yılda bir seçilen yeni yönetim kurulları ile derneğimiz kesintisiz olarak faaliyetlerine devam etmektedir.