HEYKELTIRAŞLAR DERNEĞİNE ÜYE OLMA KOŞULLARI

 1. Derneğe üye olabilmek için 18 yaşını doldurmak, kanuni evsaf ve ehliyeti haiz, TC vatandaşı olmak gerekir. Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, Yurt içi ve Yurt dışı Üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakülteleri Heykel Bölümü’nden mezun olanlar Yönetim Kurulu’nun ittifakı ile üyeliğe kabul olunur.
 2. Yukarıdaki şartları taşıyanların derneğe üye olarak kayıtlarının yapılabilmesi için, yönetim kurulu başkanlığına diploma veya muadili belgelerin asıl ve örneklerinin verilmesi nüfus örneği, adres, yılda ödeyeceği aidatın miktarını gösterir örneğine uygun bir beyanname ve iki adet vesikalık fotoğraf vermeleri gerekir.
 3. Basın dosyasını kapsayan dosyayı dernek merkezine teslim eder.
 4. Dernekler kanununun 4. maddesinin ikinci fıkrasının (2) ve (3) numaralı bentlerinde belirtilen sakıncalı halleri olanlar derneğe üye olamazlar.
 5. Dernek yönetim kurulu, üyelik için yapılan başvuruları en çok 30 (otuz) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucunu başvuru sahibine yazılı olarak duyurur. Üyeliğe kabul edilmeyenler ilk genel kurul toplantasına başvurabilirler. Genel Kurulun kararı esastır. Hiç kimse üyeliğe ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz.
 6. Dernek üyeleri, derneğin amacına ulaşmasına yardımcı olmakla yükümlüdür. Dernek üyeleri Dernekler Yasası ve Tüzüğüne uymak zorundadırlar.

HEYKELTIRAŞLAR DERNEĞİ ÜYE OLMA BİLGİLERİ

İSTENİLEN BELGELER:

 1. Sanatçının eserlerinin fotoğraf, dia, fotokopi vb. bulunduğu “Sanat Dosyası”,
 2. Sanatçı hakkında yazılı basında (Gazete, dergi, katalog vb) çıkan yazıların fotokopileri,
 3. 3 Adet vesikalık fotoğraf,
 4. Özgeçmiş,
 5. Ekli formun doldurulması (Üyelik Başvuru Formu)
 6. Üye giriş ödentisi ve yıllık aidatın yatırıldığına dair banka dekontu.

Dernek aidatı ve giriş ödentisi 50 TL’dir (Üyeliğe kabulden sonra)

DERNEK BANKA BİLGİLERİ

Garanti Bankası Karaköy Şubesi, TL

Müşteri No: 3586

Hesap No: 400/6200112

IBAN: TR60 0006 2000 4000 0006 2001 12

Vergi No: Galata Vergi Dairesi 4620280497

Dernek Adresi: Bozkurt Mahallesi, Türkbeyi Sokak, Işık Apartmanı No: 10/1 Pangaltı

Tel: 0212 231 03 70